அராஜக மார்க்கத்தின் நீட்சி – ஔரங்கஸேப்

லலித்கலா அகதமியில் ஃப்ரான்ஷ்வா கத்யேவின் முயற்சியால் நடைபெற்ற கண்காட்சியை நடைபெறவிடாமல் சென்னையில் உள்ள விலைமக்கள் தடுத்துள்ளனர்.  வரலாற்று உண்மைகள் வெளிவராமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

aurangaze.jpg

இக்கண்காட்சி இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. ஆனால், ஈரோட்டு ஈன வியாபாரி ஈவேராவின் வழி வந்த இழிபிறவிகளின் அடக்குமுறைக்குள் உள்ள தெய்வத் தமிழகத்தில், இஸ்லாமியர்களின் வன்முறைக்கு அரசாங்கம் ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது.

ஹிந்துஸ்தானத்தை திம்மிஸ்தானமாக்க முயலும் இவர்களை நினைத்தால் ஏளனமும், அருவருப்புமே ஏற்படுகிறது.

தன்மானத் தமிழரே, இதோ இதோ வருகின்றன தடைசெய்யப்பட்ட FACT கண்காட்சியின் படங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s